Technische details

Neem contact op voor meer informatie

E-mail Zaandam:
info@beuker-bkl.com
Telefoon Zaandam:
075-681 16 00

Percodrain

Percodrain

Percodrain is een gesleufd, volwandig HDPE drainagesysteem dat wordt toepast voor flexibele systemen met een grote weerstand tegen uitwendige druk en een hoge chemische resistentie.
De standaard PE KOMO buizen worden voorzien van een perforatie en gewenste omhulling om Percodrain van te maken.
De perforatie kan op vele manieren worden aangebracht: in de dwarsrichting en in delen van de omtrek met een perforatiebreedte van 5,4mm.

De perforatielengte is afhankelijk van het gewenste geperforeerde oppervlak en de buisdiameter.
Door de sleuven in dwarsrichting op de buis aan te brengen ontstaat een drainagebuis met een zeer grote weerstand tegen uitwendige belastingen en een hoge chemische weerstand, dit maakt Percodrain vooral geschikt voor situaties met:

• Hoge boven-belastingen
• Ongelijke zettingen
• Temperatuurschommelingen
• Agressief percolaat

De buizen kunnen worden verbonden met klikmoffen, electrolas moffen of spiegellassen, hiervoor zijn een groot aantal hulpstukken verkrijgbaar zoals moffen, bochten, T-stukken, verloop- en expansiestukken etc.
Percodrain kan worden toegepast in flexibele drainagesystemen met grote weerstand tegen uitwendige druk en chemische resistentie zoals:

• Percolaatdrainage
• In zeer sterk vervuilde milieus
• Bodemsaneringen
• Bouwplaatsen
• Ontgassingssystemen
• Calamiteitendrainage voor industriële complexen
• Drainagesystemen op vliegvelden

De perforatie kan op vele manieren worden aangebracht. Omdat het perforatiepatroon afhankelijk is van de toepassing zal in de meeste gevallen de PERCODRAIN projectmatig worden samengesteld.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.