Duurzaam asfaltwapeningsysteem voor asfaltwegen

Bestaande asfalt- en betonwegen kunnen na intensief gebruik of achterstallig onderhoud diverse vormen van scheurvorming en verzakking vertonen. Als alternatief op complete reconstructie kan met het toepassen van het asfaltwapeningssysteem Bitufor® een duurzame oplossing voor jaren worden bereikt.

Het Bitufor® systeem bestaat uit de stalen asfaltwapening Mesh Track® in combinatie met emulsieasfaltbeton (EAB) waarmee het wapeningsnet wordt vast geslemd op de bestaande verharding. Bitufor® wordt al tientallen jaren toegepast in Nederland op die wegen waar problemen zijn met (ernstige) scheurvorming en ongelijkmatige zettingen als gevolg van een slechte ondergrond en het uiteendrijven van wegen door het ontbreken van zijdelingse opsluiting.

De Mesh Track® (hexagonaal geweven stalen wapeningsnet) zorgt dankzij een zeer hoge stijfheid en hoge mate van interlocking van de asfaltoverlaging in combinatie met de aanwezigheid van een getordeerde dwarsversteviging voor het volledig tegengaan van (reflectie)scheurvorming in de overlaging voor de duur van minmaal 20 jaar. Hierbij is een minimale overlagingsdikte van asfalt benodigd.

Uitvoering

Het Bitufor® systeem wordt aangebracht door EAB verwerkende bedrijven die vele jaren ervaring hebben met het aanbrengen van het gecombineerde asfaltwapeningssyteem. Door de jarenlange ervaring kunnen hoge producties worden behaald, waarbij de kwaliteitborging voorop blijft staan en de kans op fouten en onvolkomenheden tijdens de uitvoering tot een minimum beperkt blijft.
Door de methode van aanleggen met EAB wordt een optimale bevestiging op de ondergrond verkregen. Dankzij deze optimale bevestiging kan werk- en bestemmingsverkeer stapvoets plaatsvinden over het vastgeslemde wapeningsnet. De verwerking van asfalt kan met behulp van een asfaltspreidmachine zonder enig probleem over de vastgeslemde wapening plaatsvinden.

Technisch advies

Het OCW ,Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, in België heeft ontwerp software ontwikkeld om de overlagingsdikte op Bitufor® op bestaande asfaltverhardingen te berekenen. Op basis van een visuele inspectie van verharding en boorkernen, aannames ten aanzien van materiaaleigenschappen bestaande constructie, verkeersbelasting en de verwachte levensduur, is Intercodam in staat de juiste overlaging in combinatie met het Bitufor® wapeningsssyteem te adviseren. Tevens kan er kosteloos een ontwerpberekening voor u worden gemaakt.

Voordelen Bitufor® op bestaande asfalt en betonwegen:

 • Reductie van de asfaltoverlaging door hoge stijfheid van stalen wapening
 • Opnemen van trekspanningen onderin de nieuwe asfaltoverlaging
 • Tegengaan van uiteendrijven en afschuiven door de getordeerde dwarsstreng en interlocking asfalt in de mazen van het wapeningsnet
 • Toename van de algehele draagkracht van de constructie door de hoge stijfheid van de stalen wapening
 • Extra spanningsabsorbtie door EAB
 • Uitstekende hechting van EAB op de asfaltondergrond
 • Snelle en kwalitatief hoogstaande uitvoering door ervaren verwerkende bedrijven
 • Bitufor® systeem is overrijdbaar door werkverkeer en bestemmingsverkeer na het omslaan van de EAB
 • Mesh Track® is in de toekomst volledig gescheiden te verwijderen en onbeperkt recyclebaar. (Gradle tot Gradle)

Toepassingsgebieden:

 • Scheurremmende tussenlaag bij overlagen bestaande gescheurde asfalt en betonwegen (o.a. droogte scheuren, langsscheuren, craqulé)
 • Duurzaam tussenlaagsysteem bij overlagen en isoleren bestaande teerhoudende asfaltwegen
 • Wapenen en tegengaan van afschuiving van dijkwegen
 • Wapenen van verbredingen in asfaltwegen
 • Wapenen van wegen waarbij een reductie in de constructiedikte wordt verlangd in verband met zettingsgevoelige ondergrond

Bekijk hier de film van Mesh Track

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.