Een Strabusil drainagebuis wordt toegepast wanneer een verhoogde weerstand tegen uitwendige druk en/of een verhoogde chemische resistentie noodzakelijk is.

Strabusil drainagebuizen SN4 van PE-HD

Strabusil drainagebuizen zijn dubbelwandige PE buizen met een geribde buitenzijde en gladde binnenzijde, overeenkomstig DIN 4262-1 type R2 en NF P16351.
Deze dubbelwandige opbouw verenigt de voordelen van een hoge statische belastbaarheid met een grote waterafvoer van buizen met een gladde binnenzijde. Strabusil drainagebuizen worden geproduceerd in de nominale wijdtes DN 100 tot DN 400 in starre buizen met een lengte van 6 m. Ze zijn zeer temperatuurbestendig, ook bij minustemperaturen. Door de zwarte kleur wordt een hoge uv-bestendigheid bereikt en daarmee is ook een langere probleemloze opslag in de open lucht mogelijk.

Voordelen zijn:

  • Hoge wateropname door optimaal geplaatste waterinlaatopeningen en geringe waterinlaatweerstanden
  • Steekmof waarborgt snelle montage. Afdichting bij MP-buisleidingen door middel van profielafdichtring
  • Enorm hoge waterafvoer door gladde binnenkant
  • Drukbestendig en slagvast door samengestelde PE-HD-buisconstructie
  • Probleemloze inbouw door laag gewicht

Betrouwbare toepassing

Het waterinlaatoppervlak bedraagt ≥ 50 cm2/m buis. Een toppuntmarkering bij de gedeeltelijk geperforeerde buizen waarborgt een correcte inbouw van Strabusil, zodat de waterinlaatopeningen in het bovenste gedeelte van de buis liggen. De beproefde dubbelwandige buisconstructie met geribde buitenwand geeft de buis een hoge ringstijfheid en tevens een laag gewicht. Het gladde oppervlak van de binnenzijde waarborgt een ongehinderde, snelle waterafvoer. De raakvlakken van binnen- en buitenbuizen zijn homogeen aan elkaar vastgelast.

De combinatie van een maximale waterinlaat en -afvoer, een laag gewicht, handzame buislengte (6 m), buigvermogen en een hoge statische belastbaarheid maken het gebruik eenvoudig en veilig en de aanleg rendabel. Strabusil-drainagebuizen zijn bedoeld voor een goed functionerende afwatering van wegen, luchthavens en sportterreinen evenals in gevallen waarbij hogere eisen aan drainagebuizen worden gesteld.

Toppuntmarkering

De toppuntsymmetrisch geplaatste waterinlaatopeningen garanderen door de afgestemde verhouding tussen sleuven en wand een optimale wateropname. De sleuven zijn, beschermd door de omgevende filterlaag, in het golfdal aangebracht, zodat het water zoveel mogelijk ongehinderd naar binnen kan stromen.

Statische belasting

Strabusil-drainagebuizen zijn robuust en geschikt voor ruw gebruik op de bouwplaats. Strabusil-drainagebuizen voldoen aan de eisen van de bestendigheid tegen hogedrukstralen en hogedrukspoeling conform DIN 19523. De geprofileerde buiswand garandeert een hoge ringstijfheid. Ze kunnen overal worden toegepast, waar hoge statische en dynamische belastingen moeten worden opgenomen.

In combinatie met een vakkundige inbouw worden de tijdens de buisstatische onderzoek vastgestelde vervormingen bij een hoge verkeersbelasting niet overschreden. De waarden liggen onder de toegestane vervormingsgrenswaarde van 6,0 %.

Verschillende soorten perforatie

Gedeeltelijk geperforeerde Strabusil buizen (LP)

220° gesleufde multifunctionele buis bestemd voor een betrouwbare afwatering van de vlakke ondergrond en dienen als vorstbeschermende laag. Dit geldt zowel tijdens de bouwfase als na beëindiging van de bouwmaatregel, doordat het aanwezige, niet-gebonden grondwater wordt opgenomen en naar het afwateringskanaal wordt afgevoerd.

Volledig geperforeerde buizen (TP)

360° volledig gesleufde buizen zijn bestemd voor een betrouwbare afwatering van de vlakke ondergrond en dienen als vorstbeschermende laag. Dit geldt zowel tijdens de bouwfase als na beëindiging van de bouwmaatregel, doordat het aanwezige, niet-gebonden grondwater wordt opgenomen en naar het afwateringskanaal wordt afgevoerd.

Multifunctionele Strabusil-buizen (MP)

120° gedeeltelijk gesleufde buis is een ideale combinatie tussen drainage- en afwateringsbuizen. Indien nodig moeten deze buizen het aanwezige water opnemen en afvoeren. Daarom moet de mofverbinding, in tegenstelling tot gedeeltelijk geperforeerde buizen, waterdicht (WD) worden uitgevoerd. Een waterdichte verbinding kan worden gerealiseerd door een profielafdichtring in het 2e golfdal te plaatsen. Zonder profielafdichtring geldt de verbinding als zanddicht (ZD).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.