Maatwerk door engineering

Beuker verzorgt de engineering en het reken- en tekenwerk aan de hand van de eisen en omstandigheden ter plaatse. Ons team van engineers denkt oplossingsgericht met je mee en draagt, waar mogelijk, betere oplossingen aan. Wij staan open voor uw ideeën en staan je graag te woord om samen de mogelijkheden door te spreken. Het dragen van de verantwoordelijkheid van ontwerpfase tot en met de complete installatie is standaard bij Beuker Kunststoffen.
Een greep uit onze mogelijkheden:

 • HICAD en AUTOCAD tekenwerk;
 • ontwerp in 3D;
 • sterkteberekeningen met NASTRAN;
 • infiltratieberekeningen;
 • anti-opdrijfberekeningen;
 • ringstijfheidsberekeningen volgens ATV A 127.

HICAD en AUTOCAD tekenwerk

Met behulp van de modernste tekenprogramma’s; zowel HICAD als AUTOCAD zijn we in staat om jouw schets of idee uit te werken tot overzichtstekeningen en detailtekeningen.

Door het leidingstelsel van een installatie in een 3D-model weer te geven kan in een vroeg stadium de leidingloop gevisualiseerd worden. Zo wordt zichtbaar waar leidingen door elkaar heen lopen of ‘botsen’ met andere installaties. Beuker ontwerpt vanaf flowcharts leidingstelsels in de gewenste dimensies, op basis van lucht- of vloeistofdebieten en aanvullende wensen van de klant. Graag adviseren wij je in de beste materiaalkeuze voor jouw toepassing.

Sterkteberekeningen

animatie_ringstijfheid

Met behulp van 3D software wordt het krachtenveld van een ontwerp in kaart gebracht. Prestaties en de betrouwbaarheid kunnen worden getest door middel van simulaties. Verschillende materialen en ontwerpen kunnen worden geëvalueerd en daardoor geoptimaliseerd. Zo kunnen in de ontwerpfase al materiaalreducties en dus kostenbesparingen worden gerealiseerd. Voor sterkteberekeningen van complexe vormen en belastingen gebruiken wij de eindige-elementen-methode.

Voor het optimaliseren van rechthoekige of cilindrische bakken en tanks maken we gebruik van een modern berekeningsprogramma, speciaal voor het dimensioneren van tanks. Materiaalkeuze, wanddiktes, belastingen, versterkingen, aansluitingen, openingen, conische of aflopende banketten kunnen allemaal meegenomen worden in deze berekeningen.

Infiltratieberekeningen

Met behulp van een infiltratieberekening wordt de benodigde capaciteit van jouw infiltratievoorziening vastgesteld. Om een goede berekening te kunnen maken zijn de volgende parameters van belang:

 • de K-waarde;
 • de overschrijdingsfrequentie;
 • de bijbehorende benodigde berging;
 • de grondwaterstand;
 • de verkeersbelasting;
 • de oppervlakte.

Ringstijfheidsberekeningen

Ringstijfheidsberekeningen

Speciale sterkteberekeningen voor buizen en schachten/putten in de bodem/ ondergrondse toepassingen noemen we ringstijfheidsberekeningen. Deze voeren we uit volgens ATV-A-127. Hierin worden de volgende factoren meegenomen:

 • de geometrie;
 • het soort afdekking;
 • de bodemsoort;
 • de grondwaterstand;
 • de verkeersbelasting;
 • de functionele eisen.

Loop je tegen problemen aan, neem contact met ons op. Wij vinden het een uitdaging om voor jou de beste oplossing te bedenken!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.